مشخصات شرکت

 

 
 
 

شرکت مه فر سهامی خاص در سال 1365 تحت شماره 64273

به ثبت رسیده است

سرمایه پرداخت شده شرکت 3.000.000.000 ریال میباشد .

همچنین , شرکت مه فر از اعضای اتاق بازرگانی تهران است .
 

 

   
 
   

صفحه اصلی  -  مشخصات شرکت  -  اعضای هیآت مدیره شرکت  -  نشانی شرکت  -  سایر اطلاعات

 

Design & Developed by IranNeda.com